تاتمس - کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تاتمس
نماد 30 رقمی کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر
کد 5 رقمی نماد ATMP1
کد 12 رقمی نماد IRO7ATMP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر
نام لاتین شرکت Atmosphere
کد 4 رقمی شرکت ATMP
کد 12 رقمی شرکت IRO7ATMP0008
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه ماشین آلات و تجهیزات
زیرگروه تولید اجاق، کوره و مشعل کوره