شیشه101ن - گواهی شیشه فلوت5بیرنگAدماوند

آخرین تغییرات

1402/09/28 03:29:59
آخرین قیمت 1272258.0000 0
اولین قیمت 1272258.0000 0
بیشترین قیمت 1272258.0000 0
کمترین قیمت 1272258.0000 0
قیمت پایانی 1272258.0000 0
قیمت پایانی روز قبل 1272258.0000
حداکثر قیمت مجاز 1399483.0000 10
حداقل قیمت مجاز 1145033.0000 -10
تعداد معاملات 1
حجم معاملات 480
ارزش معاملات 610683840.0000
میانگین حجم ماه 286

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 480 0
حجم فروش 0 480
تعداد خرید 1 0
تعداد فروش 0 1

شناسه سهام

نماد فارسی شیشه101ن
نماد 30 رقمی گواهی شیشه فلوت5بیرنگAدماوند
کد 5 رقمی نماد L1011
کد 12 رقمی نماد IRK2GLAS1011
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی شیشه فلوت5بیرنگAدماوند
نام لاتین شرکت Glass Commodity101
کد 4 رقمی شرکت GLAS
کد 12 رقمی شرکت IRK2GLAS1010
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه