قم0312 - مشارکت ش قم0312-سه ماهه18%

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/07 06:10:30
آخرین قیمت 1000000 0
اولین قیمت 1000000 0
بیشترین قیمت 1000000 0
کمترین قیمت 1000000 0
قیمت پایانی 1000000 0
قیمت پایانی روز قبل 1000000
حداکثر قیمت مجاز 1050000.00 5
حداقل قیمت مجاز 950000.00 -5
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 0
حجم فروش 0 0
تعداد خرید 0 0
تعداد فروش 0 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی قم0312
نماد 30 رقمی مشارکت ش قم0312-سه ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AC0Q1
کد 12 رقمی نماد IRB5AC0003C1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مشارکت ش قم0312-سه ماهه18%
نام لاتین شرکت MShGhom0312-3M18%
کد 4 رقمی شرکت AC00
کد 12 رقمی شرکت IRB5AC0003C8
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده

تبادل نظر