سرچشمه - سرمایه گذاری مس سرچشمه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سرچشمه
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری مس سرچشمه
کد 5 رقمی نماد SARZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3SARZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
نام لاتین شرکت S*MesSarcheshme
کد 4 رقمی شرکت SARZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3SARZ0006
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی