طب نوین05 - مرابحه طب پلاستیک نوین14050814

آخرین تغییرات

1402/12/02 13:36:53
آخرین قیمت 1009050.0000 0.27
اولین قیمت 1009050 0.27
بیشترین قیمت 1009050.0000 0.27
کمترین قیمت 1009050.0000 0.27
قیمت پایانی 1009050 0.27
قیمت پایانی روز قبل 1006310
حداکثر قیمت مجاز 1056620.00 5
حداقل قیمت مجاز 956000.00 -5
تعداد معاملات 1
حجم معاملات 25000
ارزش معاملات 25226250000
میانگین حجم ماه 30227

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 25000
حجم فروش 0 25000
تعداد خرید 0 1
تعداد فروش 0 1

شناسه سهام

نماد فارسی طب نوین05
نماد 30 رقمی مرابحه طب پلاستیک نوین14050814
کد 5 رقمی نماد TE011
کد 12 رقمی نماد IRB3TE010681
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه طب پلاستیک نوین14050814
نام لاتین شرکت TebNovin MRB261105
کد 4 رقمی شرکت TE01
کد 12 رقمی شرکت IRB3TE010686
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه