طب نوین05 - مرابحه طب پلاستیک نوین14050814

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/01 06:12:23
آخرین قیمت 1015190.0000 0
اولین قیمت 1015190.0000 0
بیشترین قیمت 1015190.0000 0
کمترین قیمت 1015190.0000 0
قیمت پایانی 1015190 0
قیمت پایانی روز قبل 1015190
حداکثر قیمت مجاز 1065940.00 5
حداقل قیمت مجاز 964440.00 -5
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
میانگین حجم ماه 7619

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 90000
حجم فروش 0 90000
تعداد خرید 0 2
تعداد فروش 0 2

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی طب نوین05
نماد 30 رقمی مرابحه طب پلاستیک نوین14050814
کد 5 رقمی نماد TE011
کد 12 رقمی نماد IRB3TE010681
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه طب پلاستیک نوین14050814
نام لاتین شرکت TebNovin MRB261105
کد 4 رقمی شرکت TE01
کد 12 رقمی شرکت IRB3TE010686
بازار بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه

تبادل نظر