وفردا - بیمه هوشمند فردا 50% تادیه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وفردا
نماد 30 رقمی بیمه هوشمند فردا 50% تادیه
کد 5 رقمی نماد HFIZ1
کد 12 رقمی نماد IRO7HFIZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه هوشمند فردا 50% تادیه
نام لاتین شرکت Hosh.Farda Insur.
کد 4 رقمی شرکت HFIZ
کد 12 رقمی شرکت IRO7HFIZ0001
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه بیمه غیرزندگی