کدما - معدنی‌ دماوند

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کدما
نماد 30 رقمی معدنی‌ دماوند
کد 5 رقمی نماد DMVN1
کد 12 رقمی نماد IRO1DMVN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت معدنی‌ دماوند
نام لاتین شرکت Damavand Min.
کد 4 رقمی شرکت DMVN
کد 12 رقمی شرکت IRO1DMVN0009
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج کانه فلزی غیرآهن