آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تکنو
نماد 30 رقمی تکنوتار
کد 5 رقمی نماد TKNO1
کد 12 رقمی نماد IRO1TKNO0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تکنوتار
نام لاتین شرکت Technotar
کد 4 رقمی شرکت TKNO
کد 12 رقمی شرکت IRO1TKNO0002
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه ماشین آلات و تجهیزات
زیرگروه تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه