تملی104 - تسهیلات مسکن ب.ملی-تیر 1401

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تملی104
نماد 30 رقمی تسهیلات مسکن ب.ملی-تیر 1401
کد 5 رقمی نماد TM431
کد 12 رقمی نماد IRO6MELZ0141
نوع اوراق تسهیلات فرابورس
نام شرکت تسهیلات مسکن ب.ملی-تیر 1401
نام لاتین شرکت Melli Mortgage2207
کد 4 رقمی شرکت MELZ
کد 12 رقمی شرکت IRO6MELZ0142
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
زیرگروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن