اعتلا - شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اعتلا
نماد 30 رقمی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
کد 5 رقمی نماد ETLZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3ETLZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
نام لاتین شرکت Alborz Invest.
کد 4 رقمی شرکت ETLZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3ETLZ0007
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی