زفجر - کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/05/02 12:28:57
آخرین قیمت 16130.0000 2.09
اولین قیمت 15700 -0.63
بیشترین قیمت 16730.0000 5.89
کمترین قیمت 15700.0000 -0.63
قیمت پایانی 16090 1.84
قیمت پایانی روز قبل 15800
حداکثر قیمت مجاز 16740.00 5.95
حداقل قیمت مجاز 14860.00 -5.95
تعداد معاملات 428
حجم معاملات 642587
ارزش معاملات 10340226820
میانگین حجم ماه 740514

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 665417 11000
حجم فروش 674953 1464
تعداد خرید 75 1
تعداد فروش 160 2

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی زفجر
نماد 30 رقمی کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
کد 5 رقمی نماد FAHZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3FAHZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
نام لاتین شرکت FajrAGRI&Husb
کد 4 رقمی شرکت FAHZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3FAHZ0003
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی

تبادل نظر