زفجر - کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/01/28 12:26:55
آخرین قیمت 20050 -0.99
اولین قیمت 20200 -0.25
بیشترین قیمت 20300 0.25
کمترین قیمت 20050 -0.99
قیمت پایانی 20050 -0.99
قیمت پایانی روز قبل 20250
حداکثر قیمت مجاز 20450.00 0.99
حداقل قیمت مجاز 20050.00 -0.99
تعداد معاملات 59
حجم معاملات 337938
ارزش معاملات 6777269100
میانگین حجم ماه 920228

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 81324 256614
حجم فروش 337938 0
تعداد خرید 27 3
تعداد فروش 13 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی زفجر
نماد 30 رقمی کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
کد 5 رقمی نماد FAHZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3FAHZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
نام لاتین شرکت FajrAGRI&Husb
کد 4 رقمی شرکت FAHZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3FAHZ0003
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی

تبادل نظر

بازگشت به ابتدا