سنوین - سرمایه گذاری اقتصاد نوین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سنوین
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری اقتصاد نوین
کد 5 رقمی نماد IENP1
کد 12 رقمی نماد IRO7IENP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین
نام لاتین شرکت Eghtesad Novin
کد 4 رقمی شرکت IENP
کد 12 رقمی شرکت IRO7IENP0006
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی