آفرین - صندوق س رشدآفرین سرمایه-مختلط

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی آفرین
نماد 30 رقمی صندوق س رشدآفرین سرمایه-مختلط
کد 5 رقمی نماد AFRF1
کد 12 رقمی نماد IRT1AFRF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س رشدآفرین سرمایه-مختلط
نام لاتین شرکت RoshdAfarin ETF
کد 4 رقمی شرکت AFRF
کد 12 رقمی شرکت IRT1AFRF0006
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری مختلط