آفاق - صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت

آخرین تغییرات

1402/12/12 14:58:18
آخرین قیمت 10075.0000 0.11
اولین قیمت 10075 0.11
بیشترین قیمت 10076.0000 0.12
کمترین قیمت 10075.0000 0.11
قیمت پایانی 10075 0.11
قیمت پایانی روز قبل 10064
حداکثر قیمت مجاز 11070.00 10
حداقل قیمت مجاز 9058.00 -10
تعداد معاملات 74
حجم معاملات 4720634
ارزش معاملات 47561036022
میانگین حجم ماه 21799548

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 683627 4037007
حجم فروش 4129011 591623
تعداد خرید 21 1
تعداد فروش 35 1

شناسه سهام

نماد فارسی آفاق
نماد 30 رقمی صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
کد 5 رقمی نماد AFAG1
کد 12 رقمی نماد IRT1AFAG0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
نام لاتین شرکت AFAGH ETF Sabet
کد 4 رقمی شرکت AFAG
کد 12 رقمی شرکت IRT1AFAG0004
بازار -'
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت