خبنیان - بنیان دیزل

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خبنیان
نماد 30 رقمی بنیان دیزل
کد 5 رقمی نماد BDZP1
کد 12 رقمی نماد IRO7BDZP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بنیان دیزل
نام لاتین شرکت Bonyan Diesel
کد 4 رقمی شرکت BDZP
کد 12 رقمی شرکت IRO7BDZP0000
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری