حریل02 - اجاره ریل پردازسیر021212

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی حریل02
نماد 30 رقمی اجاره ریل پردازسیر021212
کد 5 رقمی نماد RS1Q1
کد 12 رقمی نماد IRB3RS0102C1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اجاره ریل پردازسیر021212
نام لاتین شرکت ReylSeir.IJR240302
کد 4 رقمی شرکت RS01
کد 12 رقمی شرکت IRB3RS0102C3
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک اجاره