وصندوق - سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:28:49
آخرین قیمت 17400.0000 -0.4
اولین قیمت 18480 5.78
بیشترین قیمت 18480.0000 5.78
کمترین قیمت 17400.0000 -0.4
قیمت پایانی 17470 0
قیمت پایانی روز قبل 17470
حداکثر قیمت مجاز 18690.00 6.98
حداقل قیمت مجاز 16250.00 -6.98
تعداد معاملات 267
حجم معاملات 1296767
ارزش معاملات 22668522840
میانگین حجم ماه 2399335

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 486197 810570
حجم فروش 153957 1142810
تعداد خرید 40 3
تعداد فروش 24 5

شناسه سهام

نماد فارسی وصندوق
نماد 30 رقمی سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌
کد 5 رقمی نماد SAND1
کد 12 رقمی نماد IRO1SAND0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌
نام لاتین شرکت Pension Fund
کد 4 رقمی شرکت SAND
کد 12 رقمی شرکت IRO1SAND0008
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
زیرگروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای