کبورس - کارگزاران بورس اوراق بهادار

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1401/12/28 03:29:59
آخرین قیمت 8070.0000 34.28
اولین قیمت 8070.0000 34.28
بیشترین قیمت 8070.0000 34.28
کمترین قیمت 8070.0000 34.28
قیمت پایانی 8070.0000 34.28
قیمت پایانی روز قبل 6010.0000
حداکثر قیمت مجاز 8630.0000 43.59
حداقل قیمت مجاز 7510.0000 24.96
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0.0000
میانگین حجم ماه 247

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 0
حجم فروش 0 0
تعداد خرید 0 0
تعداد فروش 0 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی کبورس
نماد 30 رقمی کارگزاران بورس اوراق بهادار
کد 5 رقمی نماد KBRS1
کد 12 رقمی نماد IRO1KBRS0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کارگزاران بورس اوراق بهادار
نام لاتین شرکت TSE Brokers
کد 4 رقمی شرکت KBRS
کد 12 رقمی شرکت IRO1KBRS0004
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه اداره ی بازارهای مالی

تبادل نظر