وساپا - سرمایه‌گذاری‌ سایپا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وساپا
نماد 30 رقمی سرمایه‌گذاری‌ سایپا
کد 5 رقمی نماد SSAP1
کد 12 رقمی نماد IRO1SSAP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه‌گذاری‌ سایپا
نام لاتین شرکت S*Saipa Inv.
کد 4 رقمی شرکت SSAP
کد 12 رقمی شرکت IRO1SSAP0009
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی