آبادا - تولید نیروی برق آبادان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی آبادا
نماد 30 رقمی تولید نیروی برق آبادان
کد 5 رقمی نماد NBAB1
کد 12 رقمی نماد IRO1NBAB0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تولید نیروی برق آبادان
نام لاتین شرکت Abadan PG
کد 4 رقمی شرکت NBAB
کد 12 رقمی شرکت IRO1NBAB0009
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
زیرگروه تولید انتقال و توزیع نیروی برق