آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خدیزل
نماد 30 رقمی بهمن دیزل
کد 5 رقمی نماد DZLZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3DZLZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بهمن دیزل
نام لاتین شرکت S*Bahman Dizel Co
کد 4 رقمی شرکت DZLZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3DZLZ0000
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری