سامان - بانک سامان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سامان
نماد 30 رقمی بانک سامان
کد 5 رقمی نماد BSAP1
کد 12 رقمی نماد IRO7BSAP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بانک سامان
نام لاتین شرکت S*Saman Bank
کد 4 رقمی شرکت BSAP
کد 12 رقمی شرکت IRO7BSAP0002
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی