تپسی - پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تپسی
نماد 30 رقمی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
کد 5 رقمی نماد TASZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3TASZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
نام لاتین شرکت Tapsi
کد 4 رقمی شرکت TASZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3TASZ0004
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
زیرگروه مشاوره و تهیه نرم افزار