افران - صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی افران
نماد 30 رقمی صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
کد 5 رقمی نماد AFRN1
کد 12 رقمی نماد IRT1AFRN0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
نام لاتین شرکت Afra Namad ETF
کد 4 رقمی شرکت AFRN
کد 12 رقمی شرکت IRT1AFRN0006
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت