جواهر - صندوق س.پشتوانه طلای زاگرس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی جواهر
نماد 30 رقمی صندوق س.پشتوانه طلای زاگرس
کد 5 رقمی نماد JAVA1
کد 12 رقمی نماد IRTKJAVA0001
نوع اوراق صندوق
نام شرکت صندوق س.پشتوانه طلای زاگرس
نام لاتین شرکت Zagros Gold ETF
کد 4 رقمی شرکت JAVA
کد 12 رقمی شرکت IRTKJAVA0000
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام