فاذر - صنایع‌ آذرآب‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فاذر
نماد 30 رقمی صنایع‌ آذرآب‌
کد 5 رقمی نماد AZAB1
کد 12 رقمی نماد IRO1AZAB0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع‌ آذرآب‌
نام لاتین شرکت S*Azarab Ind.
کد 4 رقمی شرکت AZAB
کد 12 رقمی شرکت IRO1AZAB0006
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه ساخت محصولات فلزی
زیرگروه تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی