شیراز - پتروشیمی‌شیراز

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شیراز
نماد 30 رقمی پتروشیمی‌شیراز
کد 5 رقمی نماد PSHZ1
کد 12 رقمی نماد IRO1PSHZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی‌شیراز
نام لاتین شرکت Shiraz Petr.
کد 4 رقمی شرکت PSHZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1PSHZ0003
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن