ثهام - صندوق س ثروت هامرز-سهام

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/04/27 12:24:19
حباب قیمت
آخرین قیمت 26740 0.56
اولین قیمت 26700 0.41
بیشترین قیمت 26780 0.71
کمترین قیمت 26560 -0.11
قیمت پایانی 26690 0.38
قیمت پایانی روز قبل 26590
حداکثر قیمت مجاز 29240.00 9.97
حداقل قیمت مجاز 23940.00 -9.97
تعداد معاملات 116
حجم معاملات 242316
ارزش معاملات 6468199530
میانگین حجم ماه 2078295

اطلاعات صندوق

آخرین تغییر NAV 1403/04/27 11:28:00
آخرین NAV 26672 0.03
NAV روز قبل 26665

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 240127 2189
حجم فروش 103681 138635
تعداد خرید 53 2
تعداد فروش 24 1

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی ثهام
نماد 30 رقمی صندوق س ثروت هامرز-سهام
کد 5 رقمی نماد SEHM1
کد 12 رقمی نماد IRT1SEHM0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س ثروت هامرز-سهام
نام لاتین شرکت Hummers ETF
کد 4 رقمی شرکت SEHM
کد 12 رقمی شرکت IRT1SEHM0000
بازار بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام

تبادل نظر