تابان08 - اجاره تابان فردا سپهر14050803

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/07 06:22:29
آخرین قیمت 1000000.0000 0
اولین قیمت 1000000.0000 0
بیشترین قیمت 1000000.0000 0
کمترین قیمت 1000000.0000 0
قیمت پایانی 1000000 0
قیمت پایانی روز قبل 1000000
حداکثر قیمت مجاز 1050000.00 5
حداقل قیمت مجاز 950000.00 -5
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 10000
حجم فروش 0 10000
تعداد خرید 0 1
تعداد فروش 0 1

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی تابان08
نماد 30 رقمی اجاره تابان فردا سپهر14050803
کد 5 رقمی نماد TF8Q1
کد 12 رقمی نماد IRB3TF080581
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اجاره تابان فردا سپهر14050803
نام لاتین شرکت TFardaIJRSEP261025
کد 4 رقمی شرکت TF08
کد 12 رقمی شرکت IRB3TF080589
بازار بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک اجاره

تبادل نظر