شلعاب - لعابیران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شلعاب
نماد 30 رقمی لعابیران‌
کد 5 رقمی نماد LEAB1
کد 12 رقمی نماد IRO1LEAB0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت لعابیران‌
نام لاتین شرکت Loabiran
کد 4 رقمی شرکت LEAB
کد 12 رقمی شرکت IRO1LEAB0008
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید رنگ، بتونه، جوهر