وطوبی - سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وطوبی
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
کد 5 رقمی نماد TOIZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3TOIZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
نام لاتین شرکت Toba Inv.
کد 4 رقمی شرکت TOIZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3TOIZ0000
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی