قرن - پدیده شیمی قرن

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی قرن
نماد 30 رقمی پدیده شیمی قرن
کد 5 رقمی نماد GARN1
کد 12 رقمی نماد IRO1GARN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پدیده شیمی قرن
نام لاتین شرکت Padide Shimi Gharn
کد 4 رقمی شرکت GARN
کد 12 رقمی شرکت IRO1GARN0006
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی