اتکای - بیمه اتکایی ایرانیان

آخرین تغییرات

1402/12/08 12:29:45
آخرین قیمت 3900 -1.59
اولین قیمت 3980 0.43
بیشترین قیمت 4077 2.88
کمترین قیمت 3770 -4.87
قیمت پایانی 3927 -0.91
قیمت پایانی روز قبل 3963
حداکثر قیمت مجاز 4161.00 5
حداقل قیمت مجاز 3765.00 -5
تعداد معاملات 112
حجم معاملات 1419463
ارزش معاملات 5574009231
میانگین حجم ماه 1255365

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 495566 923897
حجم فروش 1419463 0
تعداد خرید 34 1
تعداد فروش 30 0

شناسه سهام

نماد فارسی اتکای
نماد 30 رقمی بیمه اتکایی ایرانیان
کد 5 رقمی نماد ETKZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3ETKZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
نام لاتین شرکت S*Iranian Etekai
کد 4 رقمی شرکت ETKZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3ETKZ0008
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه بیمه غیرزندگی