اتکای - بیمه اتکایی ایرانیان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اتکای
نماد 30 رقمی بیمه اتکایی ایرانیان
کد 5 رقمی نماد ETKZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3ETKZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
نام لاتین شرکت S*Iranian Etekai
کد 4 رقمی شرکت ETKZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3ETKZ0008
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه بیمه غیرزندگی