صباایده01 - مرابحه ایده پردازصبادانا050929

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/01/29 12:26:05
آخرین قیمت 891000 2.14
اولین قیمت 891000 2.14
بیشترین قیمت 891000 2.14
کمترین قیمت 891000 2.14
قیمت پایانی 891000 2.14
قیمت پایانی روز قبل 872300
حداکثر قیمت مجاز 915910.00 5
حداقل قیمت مجاز 828690.00 -5
تعداد معاملات 1
حجم معاملات 390000
ارزش معاملات 347490000000
میانگین حجم ماه 3824

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 390000
حجم فروش 0 390000
تعداد خرید 0 1
تعداد فروش 0 1

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی صباایده01
نماد 30 رقمی مرابحه ایده پردازصبادانا050929
کد 5 رقمی نماد SD011
کد 12 رقمی نماد IRB3SD010591
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه ایده پردازصبادانا050929
نام لاتین شرکت SabaIdea1MRB261220
کد 4 رقمی شرکت SD01
کد 12 رقمی شرکت IRB3SD010597
بازار بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه

تبادل نظر

بازگشت به ابتدا