شیشه103ن - گواهی شیشه فلوت6بیرنگAدماوند

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شیشه103ن
نماد 30 رقمی گواهی شیشه فلوت6بیرنگAدماوند
کد 5 رقمی نماد L1031
کد 12 رقمی نماد IRK2GLAS1031
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی شیشه فلوت6بیرنگAدماوند
نام لاتین شرکت Glass Commodity103
کد 4 رقمی شرکت GLAS
کد 12 رقمی شرکت IRK2GLAS1036
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه