کیمیاتک - آریان کیمیا تک

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کیمیاتک
نماد 30 رقمی آریان کیمیا تک
کد 5 رقمی نماد KTEK1
کد 12 رقمی نماد IRO1KTEK0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت آریان کیمیا تک
نام لاتین شرکت Arian Chimia Tech
کد 4 رقمی شرکت KTEK
کد 12 رقمی شرکت IRO1KTEK0007
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی