شرنگی - شیمیایی رنگین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شرنگی
نماد 30 رقمی شیمیایی رنگین
کد 5 رقمی نماد SHEP1
کد 12 رقمی نماد IRO7SHEP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شیمیایی رنگین
نام لاتین شرکت Rangin
کد 4 رقمی شرکت SHEP
کد 12 رقمی شرکت IRO7SHEP0002
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید رنگ، بتونه، جوهر