وثخوز - سرمایه گذاری و توسعه خوزستان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وثخوز
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری و توسعه خوزستان
کد 5 رقمی نماد CKHP1
کد 12 رقمی نماد IRO7CKHP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان
نام لاتین شرکت Khozestan inves
کد 4 رقمی شرکت CKHP
کد 12 رقمی شرکت IRO7CKHP0002
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
زیرگروه املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده