قصفها - قنداصفهان‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی قصفها
نماد 30 رقمی قنداصفهان‌
کد 5 رقمی نماد GESF1
کد 12 رقمی نماد IRO1GESF0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت قنداصفهان‌
نام لاتین شرکت Isfahan Sugar
کد 4 رقمی شرکت GESF
کد 12 رقمی شرکت IRO1GESF0001
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه قند و شکر
زیرگروه تولید شکر