وکغدیر - بین المللی توسعه ص. معادن غدیر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وکغدیر
نماد 30 رقمی بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
کد 5 رقمی نماد TMGD1
کد 12 رقمی نماد IRO1TMGD0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
نام لاتین شرکت INT Ghadir mine
کد 4 رقمی شرکت TMGD
کد 12 رقمی شرکت IRO1TMGD0002
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
زیرگروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای