شدوص - دوده‌ صنعتی‌ پارس‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شدوص
نماد 30 رقمی دوده‌ صنعتی‌ پارس‌
کد 5 رقمی نماد DODE1
کد 12 رقمی نماد IRO1DODE0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت دوده‌ صنعتی‌ پارس‌
نام لاتین شرکت Doode Sanati
کد 4 رقمی شرکت DODE
کد 12 رقمی شرکت IRO1DODE0000
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید سایر محصولات شیمیایی