تبریز034 - مشارکت ش تبریز034-3 ماهه 18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تبریز034
نماد 30 رقمی مشارکت ش تبریز034-3 ماهه 18%
کد 5 رقمی نماد TMSQ1
کد 12 رقمی نماد IRB5TMSH0341
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مشارکت ش تبریز034-3 ماهه 18%
نام لاتین شرکت MShTabriz-3M18%
کد 4 رقمی شرکت TMSH
کد 12 رقمی شرکت IRB5TMSH0346
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه پیمانکاری صنعتی
زیرگروه ساختمان و مهندسی عمران