رتاپ - تجارت الکترونیک پارسیان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی رتاپ
نماد 30 رقمی تجارت الکترونیک پارسیان
کد 5 رقمی نماد EPRS1
کد 12 رقمی نماد IRO1EPRS0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
نام لاتین شرکت Parsian Ecommerc
کد 4 رقمی شرکت EPRS
کد 12 رقمی شرکت IRO1EPRS0006
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
زیرگروه مشاوره و تهیه نرم افزار