چخزر - صنایع چوب خزر کاسپین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی چخزر
نماد 30 رقمی صنایع چوب خزر کاسپین
کد 5 رقمی نماد CAWZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3CAWZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع چوب خزر کاسپین
نام لاتین شرکت Caspian Wood
کد 4 رقمی شرکت CAWZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3CAWZ0007
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه محصولات چوبی
زیرگروه تولید تخته چند لا و سایر تخته ها