وبازار - صندوق س شاخصی بازارآشنا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وبازار
نماد 30 رقمی صندوق س شاخصی بازارآشنا
کد 5 رقمی نماد VBAZ1
کد 12 رقمی نماد IRT1VBAZ0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س شاخصی بازارآشنا
نام لاتین شرکت Bazar Ashena ETF
کد 4 رقمی شرکت VBAZ
کد 12 رقمی شرکت IRT1VBAZ0000
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام