شیشه01ن - گواهی شیشه فلوت6بیرنگAکاوه

آخرین تغییرات

1402/12/07 14:00:00
آخرین قیمت 1546169.0000 0
اولین قیمت 1546169.0000 0
بیشترین قیمت 1546169.0000 0
کمترین قیمت 1546169.0000 0
قیمت پایانی 1546169.0000 0
قیمت پایانی روز قبل 1546169.0000
حداکثر قیمت مجاز 1700785.0000 10
حداقل قیمت مجاز 1391553.0000 -10
تعداد معاملات 8
حجم معاملات 4224
ارزش معاملات 6531017856.0000
میانگین حجم ماه 838

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 4224 0
حجم فروش 0 4224
تعداد خرید 8 0
تعداد فروش 0 1

شناسه سهام

نماد فارسی شیشه01ن
نماد 30 رقمی گواهی شیشه فلوت6بیرنگAکاوه
کد 5 رقمی نماد L0011
کد 12 رقمی نماد IRK2GLAS0011
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی شیشه فلوت6بیرنگAکاوه
نام لاتین شرکت Glass Commodity-01
کد 4 رقمی شرکت GLAS
کد 12 رقمی شرکت IRK2GLAS0012
بازار -'
کد تابلو 4
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه