فبستم - صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فبستم
نماد 30 رقمی صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد
کد 5 رقمی نماد FBSP1
کد 12 رقمی نماد IRO7FBSP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد
نام لاتین شرکت Mashad Packing
کد 4 رقمی شرکت FBSP
کد 12 رقمی شرکت IRO7FBSP0007
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه ساخت محصولات فلزی
زیرگروه تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده