وسدید - گروه ‌صنعتی‌سدید

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وسدید
نماد 30 رقمی گروه ‌صنعتی‌سدید
کد 5 رقمی نماد SDIP1
کد 12 رقمی نماد IRO7SDIP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گروه ‌صنعتی‌سدید
نام لاتین شرکت Sadid Group
کد 4 رقمی شرکت SDIP
کد 12 رقمی شرکت IRO7SDIP0002
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه فلزات اساسی
زیرگروه استخراج سایر فلزات اساسی