تلیسه - دامداری تلیسه نمونه

آخرین تغییرات

1402/12/12 12:29:58
آخرین قیمت 4308.0000 2.11
اولین قیمت 4142 -1.83
بیشترین قیمت 4373.0000 3.65
کمترین قیمت 4141.0000 -1.85
قیمت پایانی 4279 1.42
قیمت پایانی روز قبل 4219
حداکثر قیمت مجاز 4514.00 6.99
حداقل قیمت مجاز 3924.00 -6.99
تعداد معاملات 1101
حجم معاملات 17371105
ارزش معاملات 74329170748
میانگین حجم ماه 34564464

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 16531205 839900
حجم فروش 17371105 0
تعداد خرید 389 2
تعداد فروش 307 0

شناسه سهام

نماد فارسی تلیسه
نماد 30 رقمی دامداری تلیسه نمونه
کد 5 رقمی نماد TLIZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3TLIZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت دامداری تلیسه نمونه
نام لاتین شرکت Talise Company
کد 4 رقمی شرکت TLIZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3TLIZ0003
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی