وملی - گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وملی
نماد 30 رقمی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
کد 5 رقمی نماد GMEL1
کد 12 رقمی نماد IRO1GMEL0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
نام لاتین شرکت Melli Ind. Grp.
کد 4 رقمی شرکت GMEL
کد 12 رقمی شرکت IRO1GMEL0009
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
زیرگروه سایر محصولات چرمی